Pre

Posle

Reparatura/ Remont

Vašoj “novoj” štamparskoj mašini potreban je remont pre instalacije u Vašoj štampariji kako bi bili sigurni da je Vaša investicija sigurna u proizvodnom procesu.

  • Pre demontaže mašine sačinjavamo protokol čekiranja/pregleda sa prvim predlozima kog obima bi trebalo da bude remont mašine.
  • Vršimo demontažu i transport mašine u naše prostorije.
  • Nakon što je stigla u naše prostorije mašinu dubinski čistimo i farbamo.
  • Izvršavamo opravke koje smo Vam prethodno savetovali a Vi prihvatili i ukoliko se tokom reparature i čišćenja uoče dalja oštećenja ista bivaju dokumentovana i zajedno sa Vama dogovaramo dalje korake reparacije.
  • Nakon završene opravke instaliramo u našim prostorijama Vašu mašinu i radimo test štampu – ukoliko se pri tome uoče bilo kakvi nedostaci iste možemo brzo ukloniti pre nego sto se mašina konačno instalira u Vašoj štampariji.
  • Nakon demontaže, isporuke i instalacije mašine u Vašim prostorijama vršimo ponovo istu probnu štampu koju smo sproveli u našim prostorijama.
  • Mašina se pušta u proizvodnju nakon što izvršimo obuku Vašeg personala i nakon što ste Vi preuzeli mašinu.

Vi možete, naravno, odabrati i svaku od navedenih usluga pojedinačno i zasebno. Za sve učinjene radnje na mašini kao i ugradjene delove dajemo garanciju a ukoliko ste Vašu polovnu mašinu kupili od nas, i mi Vam radili deinstalaciju, čišćenje, remont i probnu štampu, dajemo garantni rok na celu mašinu od 6 meseci.
Naša namera je da Vam garantujemo što veću sigurnost za Vašu investiciju.

Kontakt:
Dipl. Ing Aleksandar Trifunovic
Telefon:+381 (065) 80 70 510
e-Mail: aleksandar.trifunovic@rcb.rs