CO2 - suvim ledom

CO2 - suvim ledom

Čišćenje i farbanje mašina

Vaša štamparska i /ili doradna je mašina je usled dugogodišnjeg korišćenja jako isprljana i time ne predstavlja dobru reklamu sa Vaše preduzeće.

  • Čistimo Vašu mašinu na tri načina:
    Grubo čišćenje uz pomoć CO2 – suvim ledom. Metalni delovi u Vašoj mašini biće očišćeni veoma brzo i efikasno pri čemu vodimo računa o veoma osetljivim delovima kao što su kablovi, creva i ležajevi.
  • Peskiranje:
    Jako uprljani delovi koji pritom nisu osetljivi poput bočnih stranica mašina, rukohvata i platforme dubinski će biti očišćeni u našoj sekciji za peskiranje.
  • Ručno čišćenje sa alkoholnim rastvorima:
    Kako bismo postigli i garantovali optimalno čišćenje-pored sve tehničke opremljenosti i mogućnosti – u nekim delovima ne može se ničim zameniti ručno čišćenje alkoholnim rastvorima i četkicom.

Kako bi Vaša mašina ponovo “zasijala” nakon čišćenja, rado ćemo je ofarbati originalnim bojama. Čišćenje i farbanje uobičajeno vršimo u našim prostorijama, medjutim ako je to Vaša želja možemo to učiniti i u Vašim prostorijama.

Kontakt:
Ivan Antonina
Telefon: +381 (064) 1239168
E-Mail: ivan.antonina@rcb.rs